Informacja


Bony na innowacje - poddziałanie 2.3.2.

Beneficjent: Automater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: Opracowanie usługi narzędzia analitycznego do optymalizacji sprzedaży w sklepach internetowych w oparciu o badania nad analizą behawioralną użytkowników.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie, 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jest wykonanie innowacyjnego narzędzia analitycznego do optymalizacji sprzedaży w sklepach internetowych w oparciu o badania nad analizą behawioralną użytkowników.
Celem realizacji projektu oraz jego bezpośrednim rezultatem będzie rozszerzenie oferty spółki Automater o nową, innowacyjną w skali Polski i świata e-usługę, co wpłynie na wzrost przychodów ze sprzedaży. Narzędzie wprowadzi rewolucję na rynek e-commers. Będzie to całkowicie nowe i rewolucyjne rozwiązanie zarówno, względem aktualnych funkcjonalności systemu Spółki, jak i systemów posiadanych przez konkurencję.

Wydatki kwalifikowalne: 277 200.00 PLN
Dofinansowanie: 221 760.00 PLN

przez Automater sp. z o.o. | 13.03.2017

Kontakt dla mediów

Maciej Zieliński

Maciek Zieliński
maciek@automater.pl
+48 729 193 193