Help and configuration

Instruction of installing plugin for Prestashop 1.6

  1. Download plugin package - automater_presta1.6_latest.zip
  2. Zaloguj się do panelu administracyjnego sklepu i przejdź do zakładki Moduły / Moduły i usługi
  3. Kliknij w przycisk Dodaj nowy moduł w prawej górnej części strony i wybierz pobrany plik wtyczki
  4. Korzystając z wyszukiwarki znajdź moduł o nazwie Automater.pl
  5. Wybierz pozycje Automater.pl i zainstaluj go klikając w przycisk Instaluj  6. Zaloguj się do systemu Automater.pl i przejdź do zakładki Ustawienia / ustawienia / API
  7. Jeśli klucze nie są wygenerowane kliknij w przycisk Wygeneruj nowe klucze  8. Przepisz wartości API Key i API Secret do konfiguracji wtyczki i uruchom ją ustawiając pozycje Status na Aktywny  9. W ustawieniach produktów w sklepie internetowym wyświetli się nowa sekcja Automater.pl - ID produktu w Automater, wystarczy wybrać istniejący produkt z listy (jeśli nie ma odpowiednika to należy go utworzyć w panelu Automater w zakładce Produkty / Sklep / lista produktów  10. Gotowe - od teraz produkty powiązane z Automater będą wysyłane automatycznie.
Aktualizacja stanów magazynowych w sklepie na podstawie stanu baz kodów:

Opcjonalnie można skonfigurować opcję synchronizacji stanu magazynowego w połączonych produktach z bazami kodów. Do uaktywnienia tej opcji potrzebny jest dostęp do CRON i dodanie do niego poniższego wpisu:

*/20 * * * * /usr/bin/curl --silent http://adres-sklepu-internetowego.pl/modules/automater/cron.php &>/dev/null

W powyższym poleceniu należy zamienić adres-sklepu-internetowego.pl na adres swojego sklepu. Dodanie tej komendy spowoduje, że co 20 minut stan magazynowy będzie aktualizaowany.