Help and configuration

Monitorowanie wiadomości w Automater

System jest wyposażony w moduł monitorowania wiadomości. W sytuacji, gdy wiadomość nie zostanie dostarczona (np. skrzynka e-mail Klienta jest pełna bądź nie istnieje), system prześle Ci powiadomienie.

W celu sprawdzenia historii wysłanych wiadomości zaloguj się do systemu i przejdź do zakładki Klienci / Transakcje / lista transakcji. Przejdź do szczegółów wybranej transakcji i z prawego menu wybierz opcje Historia wiadomości. W tabeli znajdziesz listę wysłanych wiadomości do Klienta wraz z ich statusem (odczytana, wysłana, niedostarczona).

Jeśli wiadomość z kodem została odczytana przez klienta to na liście transakcji pole Ilość wysłanych kodów podświetli się na niebiesko.