Buy e-szkolenie BHP in english dla menadżerów

Product

e-szkolenie BHP in english dla menadżerów

price: 79.00 PLN
no feedback

Zapraszamy do współpracy szkoleniowej firmy:małe, średnie, duże, koncerny międzynarodowe, urzędy, szkoły, inne podmioty i organizacje w zakresie szkoleń okresowych BHP.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje po ukończonym pozytywnie szkoleniu i teście zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szczegółowy po polsku znajduje się pod adresem http://humanadvice.com.pl/e-szkolenia-bhp/

Szkolenie jest udostępniane na okres jednego miesiąca.

W celu aktywacji prosimy dokonać płatności on-line i przesłać kod na adres szkolenia@humanadvice.com.pl

 Każde szkolenie zawiera od 100 do 266 slajdów z lektorem, 16-20 quizów, 6-8 modułów tematycznych, ponad 800 pojęć w leksykonie, 20 rozporządzeń oraz testy końcowe składające się z 15 lub 20 pytań.

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu testów uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbytym szkoleniu wystawione przez specjalistę ds. BHP w wersji elektronicznej oraz papierowej na wskazany adres.

Select quantity
Your e-mail
Confirm email
Payment methods
Total to pay: 79.00 PLN
Contact with the Seller
Recent customers feedback
  • No feedback yet.