Naruszenia i kontakt dla organów ścigania

Automater jest narzędziem do wysyłki produktów cyfrowych i nie jest właścicielem towarów oferowanych do sprzedaży.

Z uwagi na pełną automatyzację oraz mnogość obsługiwanych kontrahentów nie mamy możliwości kontrolowania działalności wszystkich współpracujących podmiotów. W przypadku wykrycia naruszeń dot. praw autorskich i praw pokrewnych prosimy o kontakt z wykorzystaniem niniejszego formularza. Sprzedaż produktów, które naruszają prawa może zostać zablokowana.

Jeśli reprezentują Państwo organ ścigania i oczekują udostępnienia danych na temat danych Sprzedawcy oraz adresów IP użytych do logowania prosimy o załączenie podpisanego dokumentu z żądaniem wydania rzeczy.

Adres kontaktowy: [email protected]


Zgłoszenia są przetwarzane w przeciągu 5 dni roboczych.